14° : สิบสี่องศา Programmer's Blog

เมษายน 14, 2011

About 14°

Filed under: — สี่สิบดีกรี @ 12:20 pm

14° รับงานทางด้าน software development, ออกแบบ ให้คำปรึกษา พัฒนา ด้วยประสบการณ์มากกว่าสิบปีทั้งบน Unix และ Windows มีความเชี่ยวชาญในด้าน multimedia, networking และอื่นๆ

14° (สิบสี่องศา) Blogs ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแวดวงการพัฒนาซอฟแวร์ บน platform ต่างๆที่น่าสนใจในด้านการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทั้งในมุมที่เป็นการศึกษาและในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการส่งเสริมและพัฒนาวงการซอฟแวร์ไทย

สนใจติดต่อ

วิทยา สุนทรพิทักษ์กุล

Witaya @ 14degree.com

Mobile Phone : +66 082 5719994

14° : Degree of Freedom

witaya's profile

ไม่มีความเห็น

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress